Od stycznia w PU Hetman wróciły zajęcia edukacyjne. Pierwsze w tym roku spotkanie zostało zorganizowane na prośbę opiekunów kolejnej grupy studentów SGGW z Warszawy – tym razem II roku Ochrony Środowiska .

Na początku zostały omówione zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, w odniesieniu do obowiązujących dyrektyw UE. Przypomniano, że przepisy zawarte w tych aktach zostały stopniowo implementowane właśnie z prawa międzynarodowego i unijnego. Ważne zagadnienia omawiane podczas spotkania to przede wszystkim definicja odpadów, klasyfikacja, zasady i hierarchia postępowania z odpadami, obowiązki podmiotów biorących udział w gospodarowaniu odpadami, zasady zbierania, magazynowania oraz procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W kolejnym panelu omówiono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Były też krótkie warsztaty art- recyklingu czyli próba sił w wyplataniu koszyków z papierowej eko-wikliny.

Studenci odbyli też oczywiście spacer do sortowni, gdzie mieli możliwość przyjrzeć się zastosowanym tu technologiom oraz omówionym wcześniej procesom zagospodarowania odpadów. Wracając odwiedzili PSZOK oraz ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną przygotowaną specjalnie w tym celu, żeby uczyć dzieci, młodzież i ich opiekunów prawidłowej segregacji.

Na zakończenie zajęć młodzi ludzie musieli jeszcze zmierzyć się z przygotowanymi specjalnie dla nich workami śmieci, z których należało prawidłowo wydzielić poszczególne frakcje. Wizyty w RIPOK, jak podkreśla dr Marcin Małuszyński z SGGW dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *