PU Hetman od kilku lat aktywnie wspiera organizację Pikniku historycznego w Falentach.

Chociaż  jest to jedna z bardzo wielu społecznych aktywności firmy, wydarzenie to niezmiennie zajmuje ważne miejsce pośród innych działań mających na celu upowszechnianie historii i idei patriotyzmu.  Zarząd firmy wielokrotnie pokazał,  że traktuje te zagadnienia  bardzo poważnie.  Praca i  patriotyzm to dla całego zarządu PU Hetman   filary polskości i droga do trwałego rozwoju kraju.  Wybór wydarzenia w Falentach też nie jest przypadkowy, gdyż miejsce to jest rodzinną miejscowością Prezesa firmy. Wpisuje się to także w  dobrze rozumiane poczucie społecznej odpowiedzialności biznesu.

W tym roku Piknik odbywał się w 210 rocznicę bitwy pod Raszynem. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.  Wśród nich po raz pierwszy odbył  się bieg dla najmłodszych. W „I biegu Złotych Pszczół” wzięła udział przeszło setka dzieci, ale  chętnych było o wiele więcej.  Nazwa nawiązywała do Napoleona, który symbolem swego systemu władania  uczynił tego pracowitego owada.

Ważny element obchodów jak co roku stanowiły Manewry Wojsk Napoleońskich, uroczysty apel i pokazy. Tym razem do Falent przyjechało blisko 150 rekonstruktorów z całej Polski. Obóz wojskowy i pokazy  stanowiące lekcję żywej historii to niewątpliwie najlepszy sposób przybliżenia widzom klimatu sprzed 200 lat. Przypomnijmy, że na  pobliskiej grobli,  która do dziś istnieje  właśnie pod Raszynem Książę Józef Poniatowski  osobiście poprowadził  zwycięską szarżę na przeważającą siłę wojsk austriackich. Ten atak uwieczniony m.in. przez W. Kossaka przeszedł do narodowej legendy.

Szczególnie atrakcyjną formą  przekazu historii –  zarówno na temat okolicy jak i samej bitwy, był pokaz multimedialny światła i dźwięku. Z racji pobliskiego rezerwatu użyto atestowanych  materiałów pirotechnicznych najnowszej generacji,  więc  imponujące widowisko było też bezpieczne dla środowiska – przede wszystkim z uwagi na okres lęgowy ptaków w pokazie użyto cichych efektów, a firma , która je przygotowała to najwyższej klasy specjalista w tym zakresie i zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów. W całej Europie odchodzi się dziś od tradycyjnych fajerwerków, które zarówno składem chemicznym,  jak i z uwagi na generowany hałas budziły zrozumiały  protest m.in.. wśród miłośników zwierząt, ale też ekologów.

W trakcie  zespół tańców dawnych  z Lublina pokazał spektakl „Niejedna Hrabina” wykorzystujący utwory St. Moniuszki, którego rok właśnie obchodzimy.  Można tez było zwiedzać miejsca związane z historią na terenie gminy podróżując tramwajem konnym.  Całość zakończyła się ok.22.00