Odbieramy i przetwarzamy odpady komunalne

Kompleksowa oferta dla firm w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych

Kompleksowa oferta dla firm

 • Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na proponowanie naszym klientom ofert dostosowanych do ich spersonalizowanych potrzeb i oczekiwań.
 • Dysponujemy profesjonalną flotą samochodową i parkiem maszynowym.
 • Podstawiamy i odbieramy pojemniki i kontenery na odpady komunalne
 • Prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Odbieramy i przetwarzamy wybrane frakcje odpadów.
 • Dla mieszkańców świadczymy usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Zobacz kontenery i pojemniki

Odbieramy i zagospodarowujemy selektywnie zbierane odpady komunalne oraz remontowe, budowlane i gabarytowe.

Opiekun klienta
Opiekun klienta
Obsługujemy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, korporacje, polskie i międzynarodowe spółki, centra handlowe, biurowce, instytucje państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe, klientów indywidualnych i pozostałe podmioty gospodarcze.
Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie ze zmianą przepisów na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych takich jak m.in.:

 • przedsiębiorstwa
 • szkoły
 • sklepy
 • i inne punkty prowadzenia działalności

Zapraszamy właścicieli wspomnianych nieruchomości do kontaktu, zapoznania się z naszą ofertą i podpisania korzystnych umów.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na proponowanie partnerom biznesowym
ofert dostosowanych do ich spersonalizowanych potrzeb i oczekiwań.
Odbieramy i przetwarzamy wybrane frakcje odpadów

Odbieramy i przetwarzamy wybrane frakcje odpadów komunalnych

 • Dysponujemy profesjonalnym parkiem samochodowym, maszynowym oraz zapleczem technologicznym.
 • Podstawiamy pod wskazany adres kontenery oraz pojemniki na odpady w tym na odpady poremontowe, pobudowlane, wielkogabarytowe oraz surowce segregowane.
 • Odbieramy i przetwarzamy wybrane frakcje odpadów. Świadczymy też usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Zobacz kontenery i pojemniki

BDO

BDO to Baza danych o odpadach obowiązująca od styczniu 2020 roku, pozwalająca na gromadzenie informacji o odpadach. Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Więcej o BDO

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Odbioru Odpadów

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Odbioru Odpadów ("OWSU")