Certyfikaty potwierdzają, że system zarządzania jakością w PU HETMAN sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Zakres certyfikacji

  • Pozyskiwanie i przetwarzanie odpadów.
  • Wywóz odpadów posegregowanych i nieposegregowanych.
  • Wywóz nieczystości płynnych.

Certyfikat nr 561/S/2019