Gdzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?

PSZOK znajduje się w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 37.

Jakie są godziny otwarcia PSZOK dla Gminy Nadarzyn?
 • Poniedziałek: 12:00-17:00
 • Środa: 8:00-13:00
 • Sobota: 8:00-14:00
Jakie są godziny otwarcia PSZOK dla miasta Podkowa Leśna?
 • wtorek: 14:00 – 20:00
 • czwartek: 14:00 – 20:00
 • piątek: 8:00 – 14:00
Co można oddać do PSZOK?
 • Odpady niebezpieczne płynne: tylko w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach producenta lub w innych trwałych opakowaniach wraz z etykietami.
 • Odpady wielkogabarytowe typu meble czy opakowania (np.: skrzynie).
 • Odpady niebezpieczne (np. świetlówki) powinny być dowożone i składane w sposób bezpieczny, bez naruszania obudowy szklanej.
 • Odpady zielone (trawa, drobne gałęzie) powinny być odpowiednio rozdrobnione i dostarczane w workach z polietylenu.
 • Odpady opakowaniowe ze styropianu: pochodzące z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV oraz styropian budowlany w ilościach wskazujących na jego wytworzenie w skutek remontów i napraw prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.
 • Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe: przyjmowane od mieszkańców wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez uprawnionych właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • Elektroniczne odpady wielkogabarytowe w tym sprzęt AGD.
 • Zużyte baterie.

Zapoznaj się z informacjami dla mieszkańców

Jaki dokument uprawnia do pozostawienia odpadów na PSZOK?

PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu do wglądu aktualnej opłaty za wywóz odpadów (wydruk z konta, potwierdzenie z kasy gminy) lub zaświadczenia z poszczególnych gmin.

Pod jaki nr należy zgłosić brak odbioru pojemnika (umowa z Gminą)?

Prosimy dzwonić na nr: 605 854 584 lub wysłać mail na: bok@puhetman.pl lub bokprzetarg@puhetman.pl,

Czy można wynająć kontener?

Posiadamy duży wybór pojemników i kontenerów dla firm i klientów indywidualnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu przygotowania optymalnej oferty: