Piątka za segregację

Kampania informacyjno-edukacyjna "Piątka za segregację"

Ministerstwa Środowiska dotyczy Jednolitego Systemu Segregacji

Odpadów. Jest skierowana zarówno do samorządów jak i

gospodarstw domowych. Projekt nawiązuje do wprowadzonego w Polsce

Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO): należy oddzielać

surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Dzięki odpowiedniej segregacji, więcej

odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

 

 

 

Motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest 5 brand heroes: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalica, El Bio i Zmieszko.

Każdy z bohaterów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników:

Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła

Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru

Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale

El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO

Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”

Dbaj o planetę z PU Hetman. Segreguj. Bądź EKO odpowiedzialny.

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Piatka-za-segregacj-Spot-30-sek.mp4

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 

Wróć