Harmonogramy
odbioru odpadów

Zobacz

Kontenery i pojemniki
szybko i na czas

Zamów

Odbierzemy zawsze

Odpady komunalne

Odpady komunalne

Odpady z firm, instytucji, biur

Odpady z firm, instytucji, biur

Odpady surowcowe

Odpady surowcowe

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe

Odpady zielone

Odpady "zielone"

Odpady remontowe i budowlane

Odpady remontowe i budowlane

Odpady inne, odpady nietypowe

Odpady inne, odpady nietypowe

Dołącz do zespołu

PU HETMAN to miejsce, w którym dzięki swojej pracy możesz realizować wizję
świata opartego na ekologii i poszanowaniu ludzi oraz środowiska.

Ceniony pracodawca

Dołącz do nas jeśli chcesz pracować na rzecz lokalnych społeczności i sprawiać by ich życie, każdego dnia stawało się lepsze i łatwiejsze. Praca w naszym zespole profesjonalistów, inspirujących i edukujących sprawi, że będziesz mógł uczyć się i rozwijać. Oferujemy przyjazną atmosferę, udział w szkoleniach branżowych i zawodowych, liczne świadczenia z Funduszu Socjalnego w tym bony świąteczne, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci czy kartę Multisport.

Jako ceniony pracodawca, zrobimy wszystko abyś mógł stawać się coraz lepszą wersją samego siebie.
Kierownik ds. kadr i płacWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • zarządzanie pracą Działu Kadr i Płac (3 osoby) w zakresie wszystkich bieżących zadań z zakresu HR, procesów kadrowo-płacowych oraz BHP
 • weryfikacja poprawności prowadzonych procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem PPK i czasu pracy
 • realizacja procesów zapewniających spójność polityki kadrowej
 • nadzór nad sprawozdawczością w zakresie deklaracji ZUS, US, PFRON, GUS itp.
 • Odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie i udział w  kontrolach  Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i innych organów
 • wsparcie w organizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • przygotowywanie i aktualizowanie wewnętrznych dokumentów tj. regulaminy, procedury, instrukcje itp.
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminów i innych przepisów wewnętrznych
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby zarządcze Firmy
 • projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (rozwój pracowników, ścieżki karier, szkolenia, systemy motywacyjne, oceny okresowe)
 • koordynacja procesu komunikacji wewnętrznej w zakładzie
 • monitorowanie wskaźników HR oraz rekomendowanie działań usprawniających
Wymagania:
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej
 • wykształcenie wyższe ( z obszaru kadry i płace )
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych
 • Znajomość pakietu MS Office oraz obsługa programów kadrowo – płacowych Comarch ERP Opitma)
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, terminowość
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • Wysokie zdolności zarządzania zespołem i współpracy
MagazynierWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • kontrola i nadzór nad stanem magazynowym
 • rozładunek i przyjmowanie towarów
 • kontrola pod względem jakości i ilości przyjmowanych dostaw
 • rozliczanie dokumentów magazynowych
 • kompletowanie i przygotowywanie zamówień
 • monitorowanie niezgodności i rozbieżności w dostawach lub wydaniach magazynowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych
 • utrzymywanie porządku na magazynie
Wymagania:
 • znajomość systemów do zarządzania magazynem
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność i odpowiedzialność w wykonywanych obowiązkach
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
Pracownik produkcjiWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • sortowanie odpadów przy linii
 • prace porządkowe
Wymagania:
 • sprawność manualna
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność i chęć do pracy
Pomocnik Kierowcy/ŁadowaczWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • wywóz odpadów komunalnych z pojemników wg ustalonego harmonogramu
 • załadunek i wyładunek odpadów
 • odstawienie pojemników na miejsce i sprzątanie miejsca załadunku
Wymagania:
 • sprawność fizyczna i manualna
 • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 6-14, 14-22 (od poniedziałku do piątku)
Kierownik zmiany produkcyjnejWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie i koordynowanie pracą podległych pracowników na zmianie (40-50 osób), motywowanie, kontrola, analiza i ocena ich wyników pracy
 • Kontrolowanie przebiegu załadunków i rozładunków
 • Rozliczanie produkcji, wprowadzanie danych do systemu
Wymagania:
 • Doświadczenie na stanowisku Kierownika/Lidera zmiany
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
BrygadzistaWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • ustalanie i kontrolowanie zakresu prac pracowników i firm zewnętrznych
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kontrolowanie przebiegu załadunków i rozładunków
 • kontrolowanie ilości frakcji nad i pod sitowych
 • kontrolowanie ilości magazynowanych surowców
Wymagania:
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność kierowania zespołem
 • zdolność podejmowania szybkich decyzji
Specjalista ds. transportu i rozliczeńWymiar czasu pracy: Pełen etat
Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ewidencji odpadów przywożonych i wywożonych z terenu zakładu (obsługa elektronicznego systemu zarządzania kartami odpadów)
 • Wprowadzanie danych do systemu wagowego oraz do rejestru BDO
 • Koordynowanie pracy kierowców w zakresie wykonywanych zleceń, reagowanie na pojawiające się problemy i ich rozwiązywanie
 • Obsługę reklamacji w zakresie odbioru i wywozu odpadów
 • Dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami
 • Tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla wszelkiej sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami
Wymagania:
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość MS Office; w szczególności Excel
 • Umiejętności komunikacyjne (współpraca z kierowcami)
 • Systematyczność, skrupulatność, umiejętność pracy z cyframi, danymi
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 6-14, 14-22 (od poniedziałku do piątku)
 • Atutem będzie znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami