Z uwagi na zapisy zawarte w umowie na odbiór odpadów w Gminie Nadarzyn,  od 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące odbioru odpadów zielonych. Od tego dnia gospodarstwo domowe, podczas każdorazowego odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem usług,  może wystawić 3 worki na odpady zielone (jak trawa, liście, rozdrobnione gałęzie i części roślin, itp.).

Powyżej tej ilości zapełnione  worki na odpady zielone  będzie można bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u znajdującego się na ulicy Turystycznej 38.  Można także  zakupić dodatkowe worki w siedzibie PU Hetman wraz z usługą ich odbioru. Cena 1 worka to 10 zł brutto, w cenie tej jest zawarty odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 868 48 20.