Biuro Obsługi Klienta | Adres do korespondencji

ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 868 48 20
fax 22 868 48 22
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00

Sekretariat: sekretariat@puhetman.pl

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres e-mail:
Telefon Interwencyjny:  607 234 273

Inspektor Ochrony Danych w  P.U. Hetman sp.o.o. –  Paweł Strzałkowski, adres e-mail: iod@puhetman.pl

Zarząd

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „HETMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa
tel. 22 868 48 20
fax 22 868 48 22
e-mail: sekretariat@puhetman.pl

Numer KRS: 0000161904; REGON: 016270951, NIP: 5222530190

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych jest: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o., adres siedziby: Al. Krakowska 110/ 114, 00-971 Warszawa, KRS: 0000161904, adres do korespondencji: ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn, e-mail: iod @ puhetman.pl.
  2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty – marketing (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
  3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, firmie świadczącej usługi hostingowe, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
  6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
  8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych, lecz nie dłużej niż przez okres 6 lat od daty przesłania informacji poprzez stronę www.
  9. W sprawach W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Strzałkowskim pod adresem e-mail: iod @ puhetman.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej
Call Now ButtonZadzwoń