W związku z ustawowym obowiązkiem, który mówi, że  w zakładach pracy należy cyklicznie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagrażającego  życiu bądź zdrowiu pracowników – 28 marca na terenie PU Hetman odbył się kolejny już ćwiczebny alarm pożarowy.

Rozporządzenie z 25 lipca 2003 roku dotyczy obiektów posiadających strefę pożarową, z której korzysta ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami. Nakłada ono na właścicieli bądź zarządców posesji  obowiązek przeprowadzania ćwiczebnych alarmów ewakuacyjnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów i terenów.

Ponieważ ćwiczenia należy przeprowadzać w momencie, gdy obiekt jest użytkowany i na jego terenie znajduje się pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi, stąd tego dnia miały one miejsce ok. godz.11.00 . Jest to obowiązek dotyczący wszystkich osób znajdujących się w danym budynku (lub terenie objętym alarmem) . Ćwiczeniom podlegać powinni  wszyscy użytkownicy obiektów objętych ćwiczeniami, a ich przebieg za każdym razem musi być zgodny z ustaleniami zapisanymi w Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego

Tak było i tym razem –  cała załoga (pracownicy wszystkich działów PU Hetman,   zarówno  administracji  jak i zakładu) zostali tego dnia ewakuowani zgodnie z obowiązującymi zasadami, ponieważ wcześniej przeprowadzone zostały  odpowiednie szkolenia. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie,  gdyż wszyscy wiedzieli już co w takim wypadku należy robić.

Pierwszym krokiem, aby właściwie przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne było  powiadomienie o tym zamiarze Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Służby także nie zawiodły i w dosłownie w kilka minut 4  zastępów Strażaków przybyło na miejsce.