Ta szczególna rocznica zbiegła się z 20-leciem firmy Hetman z Nadarzyna. Dlatego zarząd spółki, która zawsze podkreśla, że jest Polską firmą, szczególnie dbającą o idee patriotyczne, postanowił w sposób wyjątkowy uczcić te ważne rocznice. Z tej okazji ufundował 22-metrowy maszt z flagą RP. Po raz pierwszy flaga została wciągnięta właśnie podczas uroczystych listopadowych obchodów.

Jednocześnie prezes PU Hetman Mieczysław Ciechomski podziękował wszystkim pracownikom za wieloletni wkład w rozwój
firmy i niełatwą pracę jaką na co dzień wykonują, wręczając wszystkim dyplomy i upominki.
W uroczystościach wziął udział oddział Strzelecki, któremu przekazany został sprzęt do ćwiczeń w postaci samochodu – sanitarki.

Były gratulacje i okolicznościowe przemówienia.
Podczas uroczystości Prezes Mieczysław Ciechomski oraz Pan Mirosław Chmielewski z Zarządu Powiatu Pruszkowskiego zostali odznaczeni medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczony osobiście przez przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.