POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 37 czynny jest 3 razy w tygodniu

Partner w Biznesie

Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o. świadczy szereg specjalistycznych usług dla firm

Edukacja Ekologiczna

Instalacja Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman Sp. z o.o. w Nadarzynie uzyskała status Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

 

Z życia PU HETMAN

Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN

Zadzwoń